Novakovic-3M

Choose lagnuage  English or  Romanian or  Hungarian

Salut aparat

 

Salut aparat je pomoćni uređaj koji se koristi prilikom ispitivanja kiselosti mleka, i kao mlekomer, najčešće se upotrebljava na otkupnim mestima mleka.

Proizvodimo ih u dve varijante i to:
1. Prohrom 90x105x320 - 0.60 kg
2. Cu-Niklovani 90x105x320 - 0.45 kg