Novakovic-3M

Choose lagnuage  English or  Romanian or  Hungarian

Mlekomer

 

Mlekomer je merni uređaj koji se najčešće koristi na otkupnim mestima mleka. Svaki naš mlekomer je žigosan od strane zavoda za kontrolu mera i dragocenih metala. Zapremina mlekomera je 15 litara. Izrađuje se od Al 99,5% čistoće i prohroma.

Dimenzije mlekomera su: prečnik 260mm, visina: 570mm, masa Al mlekomera: 2,80 kg, masa prohromskog mlekomera: 4,80 kg