Novakovic-3M

Choose lagnuage  English or  Serbian

Mlekomer

 

Mlekomer je merni uređaj koji se najčešće koristi na otkupnim mestima mleka. Svaki naš mlekomer je žigosan od strane zavoda za kontrolu mera i dragocenih metala. Zapremina mlekomera je 15 litara. Izrađuje se od Al 99,5% čistoće i prohroma.

Dimenzije mlekomera su: prečnik 260mm, visina: 570mm, masa Al mlekomera: 2,80 kg, masa prohromskog mlekomera: 4,80 kg