Novakovic-3M

Choose lagnuage  English or  Romanian or  Hungarian

Električni pastir univerzalni

 Napajanje: 220V/12V ili na spoljni akumulator
Napon: 80000 V
Maksimalna izlazna energija: 400 mJ

Svetlosna kontrola orgade. Nudimo sve vrste resursa za izgradnju električne ograde, kapije, žice, izolatore, vezne elemente, stubove i drugo. Mogu se čuvati sve vrste životinja od krupne do sitne stoke, kao i zaštita polja od divljači.

Ostale slike

Električne ograde
Izolatori
Peckalica - 500m belo plave žice