Novakovic-3M

Choose lagnuage  English or  Serbian or  Hungarian

Ce oferim?

1
Calitatea
Dovada calității noastre este 10.000 de utilizatori mulțumiți!
2
încrederea
Producerea de 95% din piesele aparatelor noastre, vorbește suficeent despre fiabilitatea noastră.
3
Serviciul
Serviciul este disponibil pentru toți utilizatorii în perioada de garanție și post-garanție.

CERTIFICATE

Certificat - versiunea sârbă
Declarație de conformitate
Raport de testare

 

 

 

 

Standardul ISO 9001: 2008

Internaționalizarea afacerilor, care șterge frontierele pentru bunuri și servicii, și interconectarea pe termen lung pe bază de interes a companiilor internaționale, au impus necesitatea creării unui cadru internațional unic, care să definească reguli și cerințe general acceptate, pentru a asigura continuitatea în afaceri, îndeplinirea cerințelor produselor și / sau a pieței, precum și armonizarea constantă a acestora cu reglementările legale și cu normele de afaceri convenite la nivel internațional. Prin obținerea certificatului ISO 9001: 2008 NOVAKOVIC-3M demonstrează:

• Capacitatea de a furniza în mod continuu un produs / serviciu care îndeplinește nu numai cerințele, necesitățile și așteptările utilizatorilor, dar și cerințele regulamentelor și reglementărilor legale corespunzătoare.

• Angajamentul de a dezvolta și îmbunătăți continuu sistemele existente de management al calității prin intermediul Procesului de Îmbunătățire Continuă (PÎC), ridicând astfel nivelul calității produselor / serviciilor, creând un "efect de excelență" la utilizatori (sentimentul de satisfacție față de calitatea produsului / serviciului deasupra așteptărilor / cerințelor).

Marca CE și declarația de conformitate

CE este o abreviere a Conformité Européenne și, spre deosebire de standardele referitoare la calitatea produselor, marca CE (CE mark) este obligatorie și se referă la siguranța utilizării produsului nostru în statele membre ale UE.

Statele membre ale Uniunii Europene, prin legislația lor și alte măsuri, au dorit să se asigure că pe piața UE se găsesc, comercializate și utilizate, numai produsele care nu pun în pericol siguranța, viața și sănătatea oamenilor, a proprietății, a mediului sau a altor interese publice. În acest sens, au fost adoptate directive care definesc cerințele esențiale pe care trebuie să le îndeplinească produsele. Aceste cerințe determină caracteristicile tehnice (specificațiile) pe care produsele trebuie să le aibă și care afectează sau pot afecta aspectele menționate mai sus. Specificații tehnice ale conformității produsului cu cerințele esențiale stabilite de directivele date în standarde armonizate. Marcajul CE este cartea noastră de identitate pentru exportul produselor către țările UE.